Företag-, och föreningslösningar

Företag kan skriva serviceavtal på sina maskiner, kopiatorer och datorer eftersom alla vet vilka problem och kostnader det blir om något går sönder.
Men något som ofta glöms bort är företagens absolut viktigaste resurs; personalen. De kräver också service för att fungera.
Människan är skapad för att vara fri, stark, lycklig och frisk. 
Psykologer och läkare slår fast att det är först när du är i god fysisk form som du bäst utnyttjar din mentala kapacitet. Den bästa servicen för människan är således att träna regelbundet och långsiktigt samt ha en hållbar och hälsosam livsstil i vardagen. 


Här måste företagen agera för att ge sina anställda de rätta förutsättningarna.

Träning / Friskvård

CrossFit Njord skräddarsyr lösningar för ert företags eller förenings friskvårdsbehov. Vi erbjuder bland annat paket med gruppträning för personal och lagmedlemmar samt personlig träning, hälso- och kostkonsultation.

Föreläsningar - Hälsa/Livsstil

Vi erbjuder även föreläsningar som berör frågor kring hälsa, kost, träning. Allt för att inspirera och hjälpa till viktnedgång, bättre fysik och en aktiv, hälsosam livsstil.

I dagens samhälle har normen blivit att vi accepterar en successiv nedbrytning av kroppens förmåga, inte sällan från en så tidig ålder som 30-40 år och ofta med inslag av olika sjukdomar, och ser detta som en naturlig del av åldrandet. Denna negativa process där kroppen i stadig takt förlorar sin förmåga behöver inte alls vara en sanning. Tvärtom!

För alla typer av förfrågningar och önskemål, maila oss!

Kontakta oss

Med rätt kunskaper kan man utan speciellt stora uppoffringar motverka nedgången och låta kroppen ha sin fulla kapacitet, och må bra under hela dess livsspann! Vem vill inte ha energi, styrka och lust att kunna leka med sina barnbarn?
Att få ut så mycket livskvalitet och glädje i vardagen som möjligt, även efter pensionen borde vara en självklarhet.

Cancer, diabetes, alzheimers, hjärtproblem och diverse andra sjukdomar behöver inte bli ett naturligt inslag i livet på ålderns höst utan går med rätt livsstil att förebygga och istället hålla sig frisk, hälsosam och full av energi hela livet ut. Detta är innebörden av devisen "Live long, drop dead"!